แนวทางใหม่ในการป้องกันมะเร็งเต้านม

ความก้าวหน้าในการวิจัยการป้องกันมะเร็งเต้านมได้ส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆ และนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงมะเร็งเต้านม และอาจลดอุบัติการณ์และการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม ผู้ให้บริการด้านสุขภาพควรมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงมะเร็งเต้านมแต่ละบุคคลและให้คำปรึกษาและใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยงกับผู้ป่วยของตน

กลยุทธ์ที่อิงตามหลักฐานและลดความเสี่ยง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้ยาป้องกันฮอร์โมนเอสโตรเจนเชิงป้องกัน การถ่ายภาพเต้านมแบบเฝ้าระวัง และการทดสอบทางพันธุกรรม ผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการกลายพันธุ์ของมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมควรพิจารณาการผ่าตัดป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง แพทย์ควรแนะนำการประเมินความเสี่ยงเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ป่วยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแทรกแซงที่มีตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตไปจนถึงการใช้ยาป้องกัน (ต่อต้านฮอร์โมนเอสโตรเจน) หรือเอสโตรเจนในม้าควบ กลยุทธ์เหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ในการลดเนื้องอกมะเร็งเต้านมที่ไวต่อฮอร์โมนซึ่งมีการพยากรณ์โรคที่ดี และอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันเนื้องอกที่ไม่ไวต่อฮอร์โมนและมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี หลายปีที่ผ่านมา การวิจัยการป้องกันมะเร็งเต้านมได้มุ่งเน้นไปที่การใช้ยาต่อต้านฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นหลัก เพื่อลดอุบัติการณ์ของมะเร็งเต้านมที่ไวต่อฮอร์โมน แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องทบทวนและใช้กลยุทธ์อื่นๆ ในการลดความเสี่ยงเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดี มะเร็งเต้านมหรือที่เรียกว่าเนื้องอกสามเท่า